Karlstads universitet

Du kan välja om du vill boka tid på plats, zoom eller telefon.
Du kan välja om du vill boka tid på plats, zoom eller telefon.
Välkommen att boka en tid!
När du har bokat får du ett bekräftelsemejl om du har angett en fungerande mejladress. Dagen innan din bokade tid får du också en påminnelse. Om du inte kan eller vill ha tiden så behöver du avboka. För att avboka eller hantera dina bokningar, klicka Kundlogin till höger.

Välj service

Steg 1

Musikhögskolan Ingesund (MHI) Arvika:

Gäller för allt inom:
Studie- och karriärvägledning
Studenthälsa
Universitetskyrkan
Riktat pedagogiskt stöd

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING för PROGRAM, boka möte på plats på universitetet

Klicka på "visa" och välj sedan inom vad du önskar vägledning. Dessa tider är för möten på plats på universitetet (fysiskt möte).

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING för PROGRAM, boka möte via zoom eller telefon

Klicka på "visa" och välj sedan inom vad du önskar vägledning. Dessa tider är för möten via zoom eller telefon.

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING för ÄMNEN, boka möte på plats på universitetet

Klicka på "visa" och välj sedan inom vad du önskar vägledning. Dessa tider är för möten på plats på universitetet (fysiskt möte).

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING för ÄMNEN, boka möte via zoom eller telefon

Klicka på "visa" och välj sedan inom vad du önskar vägledning. Dessa tider är för möten via zoom eller telefon.

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING för ALLMÄN VÄGLEDNING

Allmän vägledning passar dig som vill börja studera men kanske känner dig osäker på inriktning/område. Vi vänder oss både till dig som aldrig studerat tidigare och till dig som vill byta inriktning på studier eller karriär.

I nästa steg väljer du hur du vill möta oss.

Om du har en fråga som inte kräver ett bokat samtal, skicka ett mejl till studievagledning@kau.se

KARTLÄGGNINGSSAMTAL OCH VALIDERINGSINTERVJU YRKESLÄRARPROGRAMMET

Inför Validering av särskild behörighet.
Mötet sker via zoom eller telefon, du väljer senare vilket typ av möte du önskar.

RIKTAT PEDAGOGISKT STÖD

För dig som har en dokumenterad funktionsnedsättning.
Eller för dig som vill bli mentor till en annan student.

Vid frågor? mejla: studentstod@kau.se

STUDENTHÄLSAN

Här bokar du stödsamtal, sömnskola samt guidad stresshantering.

UNIVERSITETSKYRKAN

Du kan boka in dig för samtal om stress, ångest, relationer, sorg, svårigheter med studier, existentiella frågor, religion. Vi har tystnadsplikt. Vi finns till för alla på Kau. Anställda bokar samtal via mail.

UTBYTESSTUDIER

ARBETSLIV OCH KARRIÄR

Hos samverkanskoordinatorerna kan du ställa frågor om arbetslivet, ansökningsprocesser, och hur du jobbar med ditt personliga varumärke.

Stödsamtal hos kurator för studenter på MHI

 
0

Du träffar Mira som är kurator på MHI. Det kan handla om stress, oro, ångest, nedstämdhet eller annat som påverkar ditt liv och dina studier. Ett samtal är 45 min. Du kan endast boka in en (1) tid via onlinebooq, efter första samtalet bokar vi vid behov in fler tider. I NÄSTA STEG VÄLJER DU VILKET TYP AV MÖTE DU ÖNSKAR (på plats, zoom eller telefon).

Stödsamtal hos universitetspräst för studenter på MHI

 
0

Mötet sker via telefon eller zoom. Du träffar Cristoffer som är universitetspräst. Du kan boka samtal för att prata om sådant som handlar om exempelvis stress, psykiskt mående, relationer, studierna, alkohol & droger, existentiella frågor och mycket mer.

Studie- och karriärvägledning (möte på plats på MHI)

 
0

Du träffar Salome på plats på MHI i hennes rum i adm.korridoren.
Konstnärlig kandidat musiker, Musiklärarprogrammet, Musik- och ljudproduktion, Musik 60, Musiklinjen College samt övriga fristående kurser i musik.

Studie- och karriärvägledning (möte via zoom eller telefon)

 
0

Du bokar en tid och sedan ringer Salome ringer upp dig eller skickar en zoom-länk till dig när det är dags för möte.
Konstnärlig kandidat musiker, Musiklärarprogrammet, Musikproduktionsprogrammet, Musik 60, Musiklinjen College samt övriga fristående kurser i musik och musik- och ljudproduktion.

Riktat pedagogiskt stöd (möte på plats på MHI)

 
0

För dig som har en dokumenterad funktionsnedsättning eller har frågor och funderingar kring riktat pedagogiskt stöd
Du träffar Salome på plats i hennes rum i adm.korridoren, MHI.
Vid frågor maila salome.persson@kau.se

Riktat pedagogiskt stöd (möte via zoom eller telefon)

 
0

För dig som har en dokumenterad funktionsnedsättning eller har frågor och funderingar kring riktat pedagogiskt stöd
Du bokar en tid och sedan ringer Salome upp dig eller skickar en zoom-länk till dig när det är dags för möte.
Vid frågor maila salome.persson@kau.se

Sömnskola/Sömnbesvär (möte via zoom)

 
0

(this service is only possible in Swedish)
Du kan boka tid här om du har problem med
-Att du har svårt att somna på kvällen.
-Att du vaknar upp flera gånger under natten.
-Att du vaknar upp för tidigt på morgonen.
-Att du inte känner dig utvilad när du är vaken.
Under samtalet ser vi ifall sömnskola är något som passar dig. Du kan även boka tid här vid andra funderingar kring sömn och sömnbesvär. För studenter på Ingesund sker mötet via zoom.

Hälsocoachande samtal (möte via zoom)

 
0

Samtalet kretsar kring livsstil och levnadsvanor och riktar in sig på att hjälpa till med motivation, inspiration och vägledning för att hitta balans mellan kost, motion, sömn/vila och studierna. Du kan endast boka in en (1) tid via onlinebooq, efter första samtalet bokar vi vid behov in fler tider.
Om du är student på Ingesund ses vi via zoom.

Arbetsvetenskap, avancerad nivå

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Basår 60 hp, bastermin 30 hp

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Biologiprogrammet

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet
Biologiprogrammet
Masterprogram i Biologi: Ekologi och naturvård

Civilekonomprogrammet samt Internationella affärer

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Civilingenjörsprogram

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet.
Energi- och miljöteknik, industriell ekonomi, maskinteknik, kemiteknik, teknisk fysik

Civilingengör datateknik

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Civilingenjör, påbyggnadsprogram

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet.
Energi och miljöteknik, kemiteknik, maskinteknik, teknisk fysik

Datavetenskap, avancerad nivå

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Fastighetsekonomprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Förskollärarprogrammet

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Globala mediestudier, avancerad nivå

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Grundlärarprogrammet Fk-3, Grundlärarprogrammet 4-6

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Högskoleingenjör

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet
Högskoleingenjörsprogram i Byggteknik, inriktning husbyggnad, Elektroteknik, Energi- och miljöteknik, Innovationsteknik och design, Lantmäteriteknik och geografisk IT samt Maskinteknik.

Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik, 180 hp

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Idrotts- och hälsocoach

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Informatik, avancerad nivå

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

IT

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

design affärssystem och ekonomi
projektledning och affärssystem
design Systemdesign

IT, ämnet datavetenskap

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Juristprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Kandidatprogram datavetenskap

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Kandidatprogram i fysik

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Kandidatprogrammet i kemi

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.
Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i Kemi

Kommunikation och PR

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

 
0

KPU 90hp/ KPU 60hp/ KPU för forskarutbildade
Fysiskt möte på plats på universitetet

Kulturvetarprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Lantmätarprogrammet med inriktning Mät- och kartteknik

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Masterprogram i Engelska: Litteraturvetenskaplig inriktning 120 hp.

 
0

Mötet sker på plats på Kau.

Masterprogram i Engelska: Språkvetenskaplig inriktning 120 hp.

 
0

Mötet sker på plats på Kau.

Magisterprogram i nationalekonomi 60 hp

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Magisterprogram i Projektledning

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Magister- masterprogram Service Management

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Magister/Master med inriktning mot förskolepedagogik

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Masterprogram i marknadsföring 120 hp

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Masterprogram i redovisning och styrning: Master 120 hp

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Master i Datavetenskap

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Master i Informatik

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Master i Innovation och tjänsteutveckling 120 HP

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Masterprogrammet för yrkeslärare

 
0

Möte sker på plats på Kau.

Matematikprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Medier och kommunikation

 
0

Inriktning: Digital medieanalys, visuell kommunikation och design

Personal och Arbetsliv

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Politicies Kandidat

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Psykologprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Regionalt samhällsbyggande, avancerad nivå

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Samhällsanalytiker

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.
Inriktning organisering

Samhällsvetenskap, avancerad nivå

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet..
Inriktningarna Sociologi, Socialt arbete, Statsvetenskap, Kulturgeografi och Historia

Samhällsplanerarprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Skatterätt, avancerad nivå

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Socionomprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Speciallärarprogrammet

 
0

specialicering utvecklingsstörning

Sjuksköterskeprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Turismprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Webbutvecklare

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Yrkeslärarprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Ämneslärarprogrammet

 
0

VAL - Yrkeslärare,vidareutbildning av lärare (yrkeslärare)

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.
Jag kan hjälpa dig med kartläggningsstöd inför bedömning av den särskilda behörigheten som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper

Arbetsvetenskap, avancerad nivå

 
0

Basår 60 hp - Bastermin 30 hp

 
0

Basår start alltid Höstterminen - Bastermin start alltid vårterminen

Biologiprogrammet

 
0

Biologiprogrammet
Masterprogram i Biologi: Ekologi och naturvård

Civilekonomprogrammet samt Internationella affärer

 
0

Civilingenjörsprogram

 
0

Energi- och miljöteknik, industriell ekonomi, maskinteknik, kemiteknik, teknisk fysik

Civilingengör datateknik

 
0

Civilingenjör, påbyggnadsprogram

 
0

Energi och miljöteknik, kemiteknik, maskinteknik, teknisk fysik

Datavetenskap, avancerad nivå

 
0

Fastighetsekonomprogrammet

 
0

Förskollärarprogrammet

 
0

Samtal erbjuds enbart via telefon eller Zoom.

Globala mediestudier, avancerad nivå

 
0

Grundlärarprogrammet Fk-3, Grundlärarprogrammet 4-6

 
0

Samtal erbjuds enbart via telefon eller Zoom.

Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem

 
0

Hälsa, Miljö och samhälle

 
0

Kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap, Hälsa, Miljö och samhälle.

Högskoleingenjör

 
0

Högskoleingenjörsprogram i Byggteknik, inriktning husbyggnad, Elektroteknik, Energi- och miljöteknik, Innovationsteknik och design, Lantmäteriteknik och geografisk IT samt Maskinteknik.

Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik

 
0

Idrotts- och hälsocoach

 
0

Informatik, avancerad nivå

 
0

IT- design affärssystem och ekonomi

 
0

IT- design Systemdesign

 
0

IT- projektledning och affärssystem

 
0

IT - ämnet Datavetenskap

 
0

Kandidatprogrammet i Datavetenskap, 180 hp - Högskoleingenjör i Datateknik, 180 hp - Civilingenjör i Datateknik, 300 hp - Master i Datavetenskap, 120 hp/Master Program Computer Science, 120 credits

Juristprogrammet

 
0

Kandidatprogram i datavetenskap

 
0

Kandidatprogram i fysik

 
0

Kommunikation och PR

 
0

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

 
0

KPU 90hp samt 60hp samt för Forskarutbildade

Kandidatprogrammet i kemi

 
0

Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i Kemi

Kulturvetarprogrammet

 
0

Lantmätarprogrammet med inriktning Mät- och kartteknik

 
0

Masterprogram i Engelska: Litteraturvetenskaplig inriktning 120 hp.

 
0

Masterprogram i Engelska: Språkvetenskaplig inriktning 120 hp.

 
0

Magisterprogram i nationalekonomi 60 hp

 
0

Magisterprogram i Projektledning

 
0

Magister- masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling

 
0

Masterprogram i marknadsföring 120 hp

 
0

Masterprogram i redovisning och styrning: Master 120 hp

 
0

Magister- masterprogram Service Management

 
0

Magister- masterprogram i ämnesdidaktik

 
0

Magister/Master med inriktning mot förskolepedagogik

 
0

Masterprogram i specialpedagogik

 
0

Master i Datavetenskap

 
0

Master i Informatik

 
0

Master i Innovation och tjänsteutveckling 120 HP

 
0

Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård

 
0

Masterprogram med inriktning Folkhälsovetenskap

 
0

Masterprogrammet för yrkeslärare

 
0

Matematikprogrammet

 
0

Medier och kommunikation

 
0

Inriktning: Digital medieanalys, visuell kommunikation och design

Miljö och säkerhet

 
0

Personal och Arbetsliv

 
0

Politicies Kandidat

 
0

Psykologprogrammet

 
0

Regionalt samhällsbyggande, avancerad nivå

 
0

Riskhantering i samhället

 
0

Samhällsanalytiker

 
0

Inriktning organisering

Samhällsvetenskap, avancerad nivå

 
0

Inriktningarna Sociologi, Socialt arbete, Statsvetenskap, Kulturgeografi och Historia

Samhällsplanerarprogrammet

 
0

Skatterätt, avancerad nivå

 
0

Socionomprogrammet

 
0

Speciallärarprogrammet

 
0

specialicering utvecklingsstörning

Specialistsjuksköterskeprogram

 
0

Specialistsjuksköterska med inriktning: Operation, Ambuland, Intensivvård, Distrikt

Sjuksköterskeprogrammet

 
0

Tandhygienistprogrammet

 
0

Turismprogrammet

 
0

VAL - Yrkeslärare, vidareutbildning av lärare (yrkeslärare)

 
0

Jag kan hjälpa dig med kartläggningsstöd inför bedömning av den särskilda behörigheten som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper

Webbutvecklare

 
0

Yrkeslärarprogrammet

 
0

Ämneslärarprogrammet

 
0

Arbetsvetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Biologi

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Byggteknik

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Collegeåret

 
0

Dans

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Energi- och miljösystem

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Engelska

 
0

Möte på plats på Kau.

Folkhälsovetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Fysik

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Företagsekonomi, Nationalekonomi samt Statistik

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Genusvetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Geomatik

 
0

Historia

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Idrottsvetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

IT - Informatik samt Datavetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet.
Fristående kurser Informatik/Information System och Datavetenskap/Computer Science - samt kurser sökbara endast för programstudenter antagen till IT-program.

Interkultur

 
0

Kemi

 
0

Kemiteknik

 
0

Konst- och bildgestaltning

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Kulturgeografi

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Litteraturvetenskap

 
0

Mötet sker på plats på Kau.

Maskin och materialteknik

 
0

Matematik

 
0

Medicinsk vetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Media- och kommunikationsvetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Omvårdnad

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Projektledning

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Psykologi

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Religionsvetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Risk- och miljöstudier

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Rättsvetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Samhällskunskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Socialt arbete

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Sociologi

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Språk (ej engelska)

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet
Litteraturvetenskap, Spanska, Svenska språket, Svenska som andraspråk. Vägledning i engelska finns som en egen bokningsbar service i listan.

Stadsvetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Turismvetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Arbetsvetenskap

 
0

Biologi

 
0

Byggteknik

 
0

Collegeåret

 
0

Dans

 
0

Elektroteknik

 
0

Energi- och miljösystem

 
0

Engelska

 
0

Folkhälsovetenskap

 
0

Fysik

 
0

Företagsekonomi, Nationalekonomi samt Statistik

 
0

Genusvetenskap

 
0

Geomatik

 
0

Historia

 
0

Idrottsvetenskap

 
0

Interkultur

 
0

IT - Informatik samt Datavetenskap

 
0

Fristående kurser Informatik/Information System och Datavetenskap/Computer Science - samt kurser sökbara endast för programstudenter antagen till IT-program inom Karlstads universitet

Kemi

 
0

Kemiteknik

 
0

Konst- och bildgestaltning

 
0

Kulturgeografi

 
0

Kulturstudier

 
0

Litteraturvetenskap

 
0

Maskin och materialteknik

 
0

Matematik

 
0

Medicinsk vetenskap

 
0

Medie- och kommunikationsvetenskap

 
0

Omvårdnad

 
0

Oral hälsa

 
0

Pedagogiskt arbete

 
0

Projektledning

 
0

Psykologi

 
0

Religionsvetenskap

 
0

Risk- och miljöstudier

 
0

Rättsvetenskap

 
0

Samhällskunskap

 
0

Sociologi

 
0

Socialt arbete

 
0

Specialpedagogik

 
0

Statsvetenskap

 
0

Språk (ej engelska)

 
0

Litteraturvetenskap, Spanska, Svenska språket, Svenska som andraspråk. Vägledning i engelska finns som en egen bokningsbar service i listan.

Turismvetenskap

 
0

Allmän vägledning (möte via zoom eller telefon)

 
0

Allmän vägledning passar dig som vill börja studera men kanske känner dig osäker på inriktning/område/ämne. Vi vänder oss både till dig som aldrig studerat tidigare och till dig som vill byta inriktning på studier eller karriär.

Om du har en fråga som inte kräver ett bokat samtal, skicka ett mejl till studievagledning@kau.se

Allmän vägledning (möte på plats på universitetet)

 
0

Allmän vägledning passar dig som vill börja studera men kanske känner dig osäker på inriktning/område/ämne. Vi vänder oss både till dig som aldrig studerat tidigare och till dig som vill byta inriktning på studier eller karriär. Detta möte sker på plats på universitetet.

Om du har en fråga som inte kräver ett bokat samtal, skicka ett mejl till studievagledning@kau.se

Kartläggningssamtal Yrkeslärarprogrammet (inför Validering av särskild behörighet)

 
0

Den särskilda behörigheten beskrivs i så kallade kunskapskriterier för varje yrkesämne. Kunskapskriteriet är en beskrivning av den yrkeskompetens (reella kompetens) som sökande behöver ha för att antas till Yrkeslärarprogrammet mot det specifika yrkesämnet. De arbetsuppgifter och den reella kompetens som går att utläsa från de handlingar du lämnar in jämförs med kunskapskriteriet för de ämnen du vill få i din examen. Det är universitetet ihop med sakkunniga medbedömare som granskar de handlingar du lämnat in och jämför med behörighetskraven för antagning till Yrkeslärarprogrammet.

Riktat pedagogiskt stöd (möte på plats, zoom eller telefon)

 
0

För dig som har en dokumenterad funktionsnedsättning. Om möjligt, ta med ditt intyg till första besöket. Vid frågor, mejla gärna studentstod@kau.se

Vill du vara mentor till en annan student?

 
0

Här bokar du tid med Jenny som är mentorskoordinator för att få information om vad det innebär att ta sig an ett mentorsuppdrag till en annan student med riktat pedagogiskt stöd.

Stödsamtal för studenter (Karlstad)

 
0

Vi som erbjuder samtal har en grundutbildning i psykoterapi eller annan samtalsutbildning. Till oss kan du vända dig om du behöver stöd. Det kan handla om stress, oro, ångest, nedstämdhet eller annat som påverkar ditt liv och dina studier. Ett samtal är 45 min. Du kan endast boka in en (1) tid via onlinebooq, efter första samtalet bokar vi vid behov in fler tider. I nästa steg väljer du vilket typ av möte du önskar.

Sömnskola/sömnbesvär

 
0

(this service is only possible in Swedish)
Du kan boka tid här om du har problem med
-Att du har svårt att somna på kvällen.
-Att du vaknar upp flera gånger under natten.
-Att du vaknar upp för tidigt på morgonen.
-Att du inte känner dig utvilad när du är vaken.
Under samtalet ser vi ifall sömnskola är något som passar dig. Du kan även boka tid här vid andra funderingar kring sömn och sömnbesvär. (this service is only possible in Swedish)

Mind Body Centering – guidad stresshantering

 
0

Med kroppen och andningen som utgångspunkt utforskar vi och stärker den friska kärnan inom dig. Genom enkla guidade övningar hämtade från yoga, Basal Kroppskännedom, mindfulness och Compassionfokuserad terapi arbetar vi med att reglera din spänningsbalans vilket kan öppna upp för att stärka kroppsliga, känslomässiga och mentala resurser.
Vi ökar lugn, trygghet, närvaro, centrering och stabilitet.
Vi minskar på spänningar, oro och stress.

Hälsocoachande samtal

 
0

Samtalet kretsar kring livsstil och levnadsvanor och riktar in sig på att hjälpa till med motivation, inspiration och vägledning för att hitta balans mellan kost, motion, sömn/vila och studierna. Du kan endast boka in en (1) tid via onlinebooq, efter första samtalet bokar vi vid behov in fler tider.
Om du är student på Ingesund ses vi via zoom. Kau-studenter kan välja mellan zoom eller på plats.

Stödsamtal hos universitetskyrkan

 
0

Du kan boka in dig för samtal om stress, ångest, relationer, sorg, svårigheter med studier, existentiella frågor, religion, ja allt du vill prata om. Vi har tystnadsplikt.Hos oss finns även möjlighet till samtalsstöd över längre tid.
Vi finns till för alla på Kau. Anställda bokar samtal via mail.

Vägledande samtal för utbytesstudier

 
0

För att boka tid för vägledning kring utbytesstudier önskar vi att du först deltagit vid ett allmänt informationstillfälle om utbytesstudier måndagar 12.15-13.00 via Zoom och läst på www.kau.se/ut
Länk till Zoominformationen finner du i kalendariet: https://www.kau.se/calendar/kau.se/calendar

Arbetslivsfrågor och karriär

 
0

Hos oss kan du få hjälp med gransking av CV och personlig brev.
Vi kan också vara bollplank vid frågor kring praktik och examensarbete.
Boka gärna en tid hos oss så hjälper vi dig vidare.

Välj medarbetare

Steg

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: