I samband med att du bokar en tid med en studie- och karriärvägledare, samordnare för särskilt pedagogiskt stöd, bokar samtal på Studenthälsan/Universitetskyrkan eller bokar en kurs för personlig utveckling kommer Karlstads universitet att behandla dina personuppgifter. För att uppfylla ändamålet ovan kommer personuppgifter så som namn och kontaktuppgifter från dig som student att samlas in och behandlas. Personuppgifterna behandlas så länge det är nödvändigt för ändamålet. Det är helt frivilligt att deltaga och du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar behandling som skett innan återkallandet. Karlstads universitet kommer att behandla uppgifterna på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem.

Uppgifterna behandlas i det webbaserade systemet onlinebooq som är en molntjänst utanför Karlstads universitet.

För ytterligare information om behandling av personuppgifter på Karlstads universitet, se https://www.kau.se/gdpr

Genom att du bokar en tid så godkänner du att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.

När du har bokat en tid får du ett bekräftelsemejl om du har angett en fungerande mejladress. Dagen innan din bokade samtalstid får du också en påminnelse. Om du inte kan eller vill ha tiden så behöver du avboka då vi har studenter som står i kö för samtal.

För att avboka eller hantera dina bokningar, klicka Kundlogin.

Vi ses!

Välj service

Steg 1

Allmän vägledning

Vägledning program

Vägledning kurser

Särskilt pedagogiskt stöd

Samtalsstöd

Kartläggningssamtal Yrkeslärarprogrammet (inför Validering av särskild behörighet)

Kurs- verksamhet

Allmän vägledning

 

Allmän vägledning passar dig som vill börja studera men kanske känner dig osäker på inriktning/område. Vi vänder oss både till dig som aldrig studerat tidigare och till dig som vill byta inriktning på studier eller karriär.

Om du har en fråga som inte kräver ett bokat samtal, skicka ett mejl till studievagledning@kau.se eller kom på drop-in tisdag eller torsdag 13.00-14.00 i rum 1B 325 eller 1B 337

Arbetsvetenskap, avancerad nivå

 

Biologiprogrammet

 

Biologi, avancerad nivå

 

Civilekonomprogrammet

 

Civilingenjörsprogram

 

Energi- och miljöteknik, industriell ekonomi, maskinteknik, kemiteknik, teknisk fysik

Civilingengör datateknik

 

Civilingenjör, påbyggnadsprogram

 

Energi och miljöteknik, kemiteknik, maskinteknik, teknisk fysik

Collegeåret

 

Datavetenskap, avancerad nivå

 

Dataingenjör

 

Danspedagogprogrammet

 

Fastighetsekonomprogrammet

 

Fysik kandidatprogram

 

Masterprogram i marknadsföring 120 hp

 

Masterprogram i redovisning och styrning: Magister 60 hp

 

Masterprogram i redovisning och styrning: Master 120 hp

 

Masterprogram i Service Management: Magister 60 hp

 

Masterprogram i Service Management: Master 120 hp

 

Förskollärarprogrammet

 

Globala mediestudier, avancerad nivå

 

Grundlärarprogrammet

 

Grundlärarprogrammet Förskoleklass och åk 1–3 samt åk 4-6. Ange i slutet av bokningen om du vill få vägledning på Karlstads universitet eller via telefon.

Hälsovetenskap, avancerad nivå

 

Högskoleingenjör

 

Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik, inriktning husbyggnad, Elektroteknik, Energi- och miljöteknik, Innovationsteknik och design, samt Maskinteknik

Högskoleingenjör i lantmäteriteknik och geografisk IT

 

Idrottsvetenskapligt program

 

Inriktning idrottscoaching

Kommunikation och PR

 

Informatik, avancerad nivå

 

Internationella affärer

 

IT, projektledning och affärssystem

 

IT-design

 

Inriktningarna: Affärssystem & ekonomi, Programvarudesign och Systemdesign

Juristprogrammet

 

Kompletterande pedagogisk utbildning

 

Konstnärlig kandidat, Musiker

 

Kulturvetarprogrammet

 

Lantmätarprogrammet med inriktning Mät- och kartteknik

 

Lärarlyftet

 

Boka tid här för samtal om validering

Matematikprogrammet

 

Medier och kommunikation

 

Inriktning: Digital medieanalys, visuell kommunikation och design

Miljö och säkerhet

 

Musiklärarprogrammet

 

Musikproduktionsprogrammet

 

Magisterprogram i nationalekonomi 60 hp

 

Masterprogram med inriktning Folkhälsovetenskap

 

Personal och Arbetsliv

 

Politicies Kandidat

 

Projektledning, avancerad nivå

 

Psykologprogrammet

 

Regionalt samhällsbyggande, avancerad nivå

 

Riskhantering i samhället

 

Rättsvetenskap magister

 

Inriktningarna: Affärsjuridik, arbetsrätt, offentligrätt och skatterätt

Samhällsanalytiker

 

Inriktning organisering

Samhällsvetenskap, avancerad nivå

 

Inriktningarna Sociologi, Socialt arbete, Statsvetenskap, Kulturgeografi och Historia

Samhällsplanerarprogrammet

 

Sjuksköterskeprogrammet

 

Socionomprogrammet

 

Speciallärarprogram

 

Inriktning: Utvecklingsstörning

Specialistsjuksköterska

 

Inriktning: Operation, Ambuland, Intensivvård, Distrikt
Ange i slutet av bokningen om du vill möte på plats eller över telefon

Tekniskt-naturvetenskapligt basår

 

Turismprogrammet

 

Utbildningsledning och skolutveckling, avancerad nivå

 

VAL - vidareutbildning av lärare (yrkeslärare)

 

Jag kan hjälpa dig med kartläggningsstöd inför bedömning av den särskilda behörigheten som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper

Webb och Multimedia

 

Yrkeslärarprogrammet

 

Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan

 

Läkemedelsanalys - Kandidatprogram Kemi

 

Webbutvecklare

 

Arbetsvetenskap

 

Biologi

 

Byggteknik

 

Dans

 

Datavetenskap

 

Elektroteknik

 

Energi- och miljösystem

 

Filmvetenskap

 

Folkhälsovetenskap

 

Fysik

 

Företagsekonomi

 

Genusvetenskap

 

Geografi

 

Geomatik

 

Idrottsvetenskap

 

Informatik

 

Interkultur

 

Kemi

 

Kemiteknik

 

Konst- och bildgestaltning

 

Kulturgeografi

 

Maskin- och materialteknik

 

Medicinsk vetenskap

 

Matematik

 

Medie- och kommunikationsvetenskap

 

Miljövetenskap

 

Musik

 

Musik- och ljudproduktion

 

Nationalekonomi

 

Omvårdnad

 

Projektledning

 

Psykologi

 

Riskhantering

 

Rättsvetenskap

 

Socialt arbete

 

Sociologi

 

Specialpedagogik

 

Statistik

 

Språkstudier

 

Engelska, Litteraturvetenskap, Spanska, Svenska språket, Svenska som andraspråk

Turismvetenskap

 

Pedagogiskt arbete

 

Särskilt pedagogiskt stöd Campus Karlstad

 

För dig som har en dokumenterad funktionsnedsättning. Om möjligt, ta med ditt intyg till första besöket. Vid frågor, maila gärna funka@kau.se .

Särskilt pedagogiskt stöd, Musikhögskolan Ingesund i Arvika

 

För dig som har en dokumenterad funktionsnedsättning. Om möjligt, ta med ditt intyg till första besöket. Vid frågor, maila gärna funka@kau.se eller direkt till salome.persson@mhi.kau.se

Stödsamtal, Campus Karlstad

 

Vi som erbjuder samtal har en grundutbildning i psykoterapi eller annan samtalsutbildning. Till oss kan du vända dig om du behöver stöd. Det kan handla om stress, oro, ångest, nedstämdhet eller annat som påverkar ditt liv och dina studier. Ett samtal är 45 min.

Hälsocoachande samtal, Karlstad

 

Samtalet kretsar kring livsstil och levnadsvanor och riktar in sig på att hjälpa till med motivation, inspiration och vägledning för att hitta balans mellan kost, motion, sömn/vila och studierna.

Besöket kan mynna ut i ett eller flera återbesök eller så tittar vi på andra möjliga vägar för dig att få stöd i din situation.

Hälsocoachande samtal, Musikhögskolan Ingesund

 

Om du vill boka samtal hos Hälsopedagog Annelie på Ingesund gör du det här eller via mejl: annelie.berglind@kau.se

Stödsamtal, Musikhögskolan Ingesund

 

Om du vill boka samtal hos kurator Mira på Ingesund gör du det här eller via mejl eller telefon: mira.fielding@kau.se 0724-515004

Kartläggningssamtal Yrkeslärarprogrammet (inför Validering av särskild behörighet)

 

Den särskilda behörigheten beskrivs i så kallade kunskapskriterier för varje yrkesämne. Kunskapskriteriet är en beskrivning av den yrkeskompetens (reella kompetens) som sökande behöver ha för att antas till Yrkeslärarprogrammet mot det specifika yrkesämnet. De arbetsuppgifter och den reella kompetens som går att utläsa från de handlingar du lämnar in jämförs med kunskapskriteriet för de ämnen du vill få i din examen. Det är universitetet ihop med sakkunniga medbedömare som granskar de handlingar du lämnat in och jämför med behörighetskraven för antagning till Yrkeslärarprogrammet.

Mindfulness, 4 ggr

 

Genom guidad meditation och lätta yogaövningar får du i denna grupp möjlighet att skapa en närvaro som kan göra att du blir friare att välja hur du vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick.
Anmälan gäller fyra tillfällen.
Start: 15/10 därefter 22/10, 29/10 samt 5/11.
Kl. 15.15-16.15
Plats: 3C 304, Studenthälsan
Vid frågor maila jenny.davidsson@kau.se

Våga-tala, 5 ggr

 

Lär dig att hantera din osäkerhet i att framträda genom att öva i en trygg miljö. Utforska dina framgångsfaktorer! Vi möts fem gånger under våren där du ges möjligheten att bli mer medveten om ditt kroppspråk, din röst och din planering.

Anmälan gäller alla fem tillfällen.

Datum och tid:
Start 2/10 därefter 9/10, 16/10, 23/10 samt 6/11
kl. 15.30-17.30
Plats: 3C 304, Studenthälsan

Välj medarbetare

Steg

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: