Välkommen till bokningssidan för STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING!

Vi vill uppmärksamma alla användare på att vi från den 17/6 -2024 kommer att använda nya länkar för att kunna boka tid hos oss. Du hittar oss här:

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING
https://kau.onlinebooq.se (samma som nu)

RIKTAT PEDAGOGISKT STÖD
https://studentstod-kau.onlinebooq.se

STUDENTHÄLSA/SPECIALPEDAGOG
https://studenthalsan-kau.onlinebooq.se

INTERNATIONAL OFFICE/EXTERNA RELATIONER
https://io-er-kau.onlinebooq.se

UNIVERSITETSKYRKAN
https://unikyrkan-kau.onlinebooq.se

Välj service

Steg 1

Utan kategori

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING för PROGRAM, boka möte på plats på universitetet

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING för PROGRAM, boka möte via zoom eller telefon

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING för ÄMNEN, boka möte på plats på universitetet

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING för ÄMNEN, boka möte via zoom eller telefon

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING - ALLMÄN VÄGLEDNING

Allmän vägledning passar dig som vill börja studera men kanske känner dig osäker på inriktning/område. Vi vänder oss både till dig som aldrig studerat tidigare och till dig som vill byta inriktning på studier eller karriär.
Om du har en fråga som inte kräver ett bokat samtal, skicka ett mejl till studievagledning@kau.se

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING - ELITIDROTTSUNIVERSITETET

För dig som redan ingår i ett specialidrottsförbund och har frågor om dina pågående studier inom Elitidrottsuniversitetet.

KARTLÄGGNINGSSAMTAL OCH VALIDERINGSINTERVJU YRKESLÄRARPROGRAMMET

Inför Validering av särskild behörighet.

Musikhögskolan Ingesund (MHI) Arvika:

Här bokar du som är student på musikhögskolan Ingesund: Studie- och karriärvägledning, Studenthälsa, Specialpedagog, Universitetskyrkan och/eller Riktat pedagogiskt stöd.

STUDENTHÄLSAN, ny bokningslänk från 17/6 : studenthalsan-kau.onlinebooq.se

Stödsamtal med kurator och guidad stresshantering (MBC).

SPECIALPEDAGOG, ny bokningslänk från 17/6: studenthalsan-kau.onlinebooq.se/

Individuell handledning med specialpedagog. För dig som känner att du behöver specialpedagogisk stöd i dina studier.

UNIVERSITETSKYRKAN, ny bokningslänk från 17/6

Stödsamtal

UTBYTESSTUDIER, ny bokningslänk från 17/6: io-er-kau.onlinebooq.se/

ARBETSLIV OCH KARRIÄR, ny bokningslänk från 17/6: io-er-kau.onlinebooq.se/

Här kan du ställa frågor om arbetslivet, ansökningsprocesser, och om hur du jobbar med ditt personliga varumärke.

Riktat pedagogiskt stöd

 
0

För dig som har en dokumenterad funktionsnedsättning. Om möjligt, ta med ditt intyg till första besöket. Vid frågor, mejla gärna studentstod@kau.se

Vill du vara mentor till en annan student?

 
0

Här bokar du tid med Jenny som är mentorskoordinator för att få information om vad det innebär att ta sig an ett mentorsuppdrag till en annan student med riktat pedagogiskt stöd.

Arbetsvetenskap, avancerad nivå

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Basår 60 hp, bastermin 30 hp

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Beteendevetenskapligt program

 
0

Biologiprogrammet

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet
Biologiprogrammet
Masterprogram i Biologi: Ekologi och naturvård

Civilekonomprogrammet samt Internationella affärer

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Civilingenjörsprogram

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet.
Energi- och miljöteknik, industriell ekonomi, maskinteknik, kemiteknik, teknisk fysik

Civilingengör datateknik

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Civilingenjör, påbyggnadsprogram

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet.
Energi och miljöteknik, kemiteknik, maskinteknik, teknisk fysik

Datavetenskap, avancerad nivå

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Fastighetsekonomprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Förskollärarprogrammet

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Globala mediestudier, avancerad nivå

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Grundlärarprogrammet Fk-3, Grundlärarprogrammet 4-6

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Hälsa, miljö och samhälle

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Högskoleingenjör

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet
Högskoleingenjörsprogram i Byggteknik, inriktning husbyggnad, Elektroteknik, Energi- och miljöteknik, Innovationsteknik och design, Lantmäteriteknik och geografisk IT samt Maskinteknik.

Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik, 180 hp

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Idrotts- och hälsocoach

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Informatik, avancerad nivå

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

IT

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

design affärssystem och ekonomi
projektledning och affärssystem
design Systemdesign

IT, ämnet datavetenskap

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Juristprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Kandidatprogram datavetenskap

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Kandidatprogram i fysik

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Kandidatprogrammet i kemi

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.
Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i Kemi

Kommunikation och PR

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

 
0

KPU 90hp/ KPU 60hp/ KPU för forskarutbildade
Fysiskt möte på plats på universitetet

Kulturvetarprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Lantmätarprogrammet med inriktning Mät- och kartteknik

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Masterprogram i Engelska: Litteraturvetenskaplig inriktning 120 hp.

 
0

Mötet sker på plats på Kau.

Masterprogram i Engelska: Språkvetenskaplig inriktning 120 hp.

 
0

Mötet sker på plats på Kau.

Magisterprogram i nationalekonomi 60 hp

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Magisterprogram i Projektledning

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Magister- masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling

 
0

Magister- masterprogram i ämnesdidaktik

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Magister/Master med inriktning mot förskolepedagogik

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Master i Datavetenskap

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Master i Informatik

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Master i Innovation och tjänsteutveckling 120 HP

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Masterprogram i marknadsföring, redovisning och styrning samt Service Management 120 hp

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Masterprogram i socialt arbete

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Masterprogram i specialpedagogik

 
0

Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Masterprogram i psykologi med inriktning framtid och global överlevnad

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet

Masterprogrammet för yrkeslärare

 
0

Möte sker på plats på Kau.

Matematikprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Medier och kommunikation

 
0

Inriktning: Digital medieanalys, visuell kommunikation och design

Miljö och säkerhet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Personal och Arbetsliv

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Politicies Kandidat

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Psykologprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Regionalt samhällsbyggande, avancerad nivå

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Riskhantering i samhället

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Samhällsanalytiker

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.
Inriktning organisering

Samhällsvetenskap, avancerad nivå

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet..
Inriktningarna Sociologi, Socialt arbete, Statsvetenskap, Kulturgeografi och Historia

Samhällsplanerarprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Skatterätt, avancerad nivå

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Socionomprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Specialistsjuksköterskeprogram

 
0

Speciallärarprogrammet

 
0

specialicering utvecklingsstörning

Sjuksköterskeprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Tandhygienistprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Turism och platsdesignprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Webbutvecklare

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Yrkeslärarprogrammet

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.

Ämneslärarprogrammet

 
0

VAL - Yrkeslärare,vidareutbildning av lärare (yrkeslärare)

 
0

Fysiskt möte på plats på universitetet.
Jag kan hjälpa dig med kartläggningsstöd inför bedömning av den särskilda behörigheten som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper

Arbetsvetenskap, avancerad nivå

 
0

Basår 60 hp - Bastermin 30 hp

 
0

Basår start alltid Höstterminen - Bastermin start alltid vårterminen

Biologiprogrammet

 
0

Biologiprogrammet
Masterprogram i Biologi: Ekologi och naturvård

Civilekonomprogrammet samt Internationella affärer

 
0

Civilingenjörsprogram

 
0

Energi- och miljöteknik, industriell ekonomi, maskinteknik, kemiteknik, teknisk fysik

Civilingengör datateknik

 
0

Civilingenjör, påbyggnadsprogram

 
0

Energi och miljöteknik, kemiteknik, maskinteknik, teknisk fysik

Datavetenskap, avancerad nivå

 
0

Fastighetsekonomprogrammet

 
0

Förskollärarprogrammet

 
0

Samtal erbjuds enbart via telefon eller Zoom.

Globala mediestudier, avancerad nivå

 
0

Grundlärarprogrammet Fk-3, Grundlärarprogrammet 4-6

 
0

Samtal erbjuds enbart via telefon eller Zoom.

Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem

 
0

Hälsa, Miljö och samhälle

 
0

Kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap, Hälsa, Miljö och samhälle.

Högskoleingenjör

 
0

Högskoleingenjörsprogram i Byggteknik, inriktning husbyggnad, Elektroteknik, Energi- och miljöteknik, Innovationsteknik och design, Lantmäteriteknik och geografisk IT samt Maskinteknik.

Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik

 
0

Idrotts- och hälsocoach

 
0

Informatik, avancerad nivå

 
0

IT- design affärssystem och ekonomi

 
0

IT- design Systemdesign

 
0

IT- projektledning och affärssystem

 
0

IT - ämnet Datavetenskap

 
0

Kandidatprogrammet i Datavetenskap, 180 hp - Högskoleingenjör i Datateknik, 180 hp - Civilingenjör i Datateknik, 300 hp - Master i Datavetenskap, 120 hp/Master Program Computer Science, 120 credits

Juristprogrammet

 
0

Kandidatprogram i datavetenskap

 
0

Kandidatprogram i fysik

 
0

Kommunikation och PR

 
0

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

 
0

KPU 90hp samt 60hp samt för Forskarutbildade

Kandidatprogrammet i kemi

 
0

Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i Kemi

Kulturvetarprogrammet

 
0

Lantmätarprogrammet med inriktning Mät- och kartteknik

 
0

Masterprogram i Engelska: Litteraturvetenskaplig inriktning 120 hp.

 
0

Masterprogram i Engelska: Språkvetenskaplig inriktning 120 hp.

 
0

Magisterprogram i nationalekonomi 60 hp

 
0

Magisterprogram i Projektledning

 
0

Magister- masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling

 
0

Masterprogram i marknadsföring, redovisning och styrning samt Service Management 120 hp

 
0

Magister- masterprogram i ämnesdidaktik

 
0

Magister/Master med inriktning mot förskolepedagogik

 
0

Masterprogram i specialpedagogik

 
0

Master i Datavetenskap

 
0

Master i Informatik

 
0

Master i Innovation och tjänsteutveckling 120 HP

 
0

Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård

 
0

Masterprogram i idrottsvetenskap

 
0

Masterprogram i socialt arbete

 
0

Masterprogram i psykologi med inriktning framtid och global överlevnad

 
0

Masterprogram med inriktning Folkhälsovetenskap

 
0

Masterprogrammet för yrkeslärare

 
0

Matematikprogrammet

 
0

Medier och kommunikation

 
0

Inriktning: Digital medieanalys, visuell kommunikation och design

Miljö och säkerhet

 
0

Personal och Arbetsliv

 
0

Politicies Kandidat

 
0

Psykologprogrammet

 
0

Regionalt samhällsbyggande, avancerad nivå

 
0

Riskhantering i samhället

 
0

Samhällsanalytiker

 
0

Inriktning organisering

Samhällsvetenskap, avancerad nivå

 
0

Inriktningarna Sociologi, Socialt arbete, Statsvetenskap, Kulturgeografi och Historia

Samhällsplanerarprogrammet

 
0

Skatterätt, avancerad nivå

 
0

Socionomprogrammet

 
0

Speciallärarprogrammet

 
0

specialicering utvecklingsstörning

Specialistsjuksköterskeprogram

 
0

Specialistsjuksköterska med inriktning: Operation, Ambuland, Intensivvård, Distrikt

Sjuksköterskeprogrammet

 
0

Tandhygienistprogrammet

 
0

Turism och platsdesignprogrammet

 
0

VAL - Yrkeslärare, vidareutbildning av lärare (yrkeslärare)

 
0

Jag kan hjälpa dig med kartläggningsstöd inför bedömning av den särskilda behörigheten som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper

Webbutvecklare

 
0

Yrkeslärarprogrammet

 
0

Ämneslärarprogrammet

 
0

Beteendevetenskapligt program

 
0

Arbetsvetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Biologi

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Byggteknik

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Collegeåret

 
0

Dans

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Energi- och miljösystem

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Engelska

 
0

Möte på plats på Kau.

Folkhälsovetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Fysik

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Företagsekonomi, Nationalekonomi samt Statistik

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Genusvetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Geomatik

 
0

Historia

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Idrottsvetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

IT - Informatik samt Datavetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet.
Fristående kurser Informatik/Information System och Datavetenskap/Computer Science - samt kurser sökbara endast för programstudenter antagen till IT-program.

Interkultur

 
0

Kemi

 
0

Kemiteknik

 
0

Konst- och bildgestaltning

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Kulturgeografi

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Litteraturvetenskap

 
0

Mötet sker på plats på Kau.

Maskin och materialteknik

 
0

Matematik

 
0

Medicinsk vetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Media- och kommunikationsvetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Omvårdnad

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Pedagogiskt arbete

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Projektledning

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Psykologi

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Religionsvetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Risk- och miljöstudier

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Rättsvetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Samhällskunskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Socialt arbete

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Sociologi

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Specialpedagogik

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Språk (ej engelska)

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet
Litteraturvetenskap, Spanska, Svenska språket, Svenska som andraspråk. Vägledning i engelska finns som en egen bokningsbar service i listan.

Statsvetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Turismvetenskap

 
0

Fysiskt möte på Karlstads universitet

Beteendevetenskapligt program

 
0

Arbetsvetenskap

 
0

Biologi

 
0

Byggteknik

 
0

Collegeåret

 
0

Dans

 
0

Elektroteknik

 
0

Energi- och miljösystem

 
0

Engelska

 
0

Folkhälsovetenskap

 
0

Fysik

 
0

Företagsekonomi, Nationalekonomi samt Statistik

 
0

Genusvetenskap

 
0

Geomatik

 
0

Historia

 
0

Idrottsvetenskap

 
0

Interkultur

 
0

IT - Informatik samt Datavetenskap

 
0

Fristående kurser Informatik/Information System och Datavetenskap/Computer Science - samt kurser sökbara endast för programstudenter antagen till IT-program inom Karlstads universitet

Kemi

 
0

Kemiteknik

 
0

Konst- och bildgestaltning

 
0

Kulturgeografi

 
0

Kulturstudier

 
0

Litteraturvetenskap

 
0

Maskin och materialteknik

 
0

Matematik

 
0

Medicinsk vetenskap

 
0

Medie- och kommunikationsvetenskap

 
0

Omvårdnad

 
0

Oral hälsa

 
0

Pedagogiskt arbete

 
0

Projektledning

 
0

Psykologi

 
0

Religionsvetenskap

 
0

Risk- och miljöstudier

 
0

Rättsvetenskap

 
0

Samhällskunskap

 
0

Sociologi

 
0

Socialt arbete

 
0

Specialpedagogik

 
0

Statsvetenskap

 
0

Språk (ej engelska)

 
0

Litteraturvetenskap, Spanska, Svenska språket, Svenska som andraspråk. Vägledning i engelska finns som en egen bokningsbar service i listan.

Turismvetenskap

 
0

Beteendevetenskapligt program

 
0

Allmän vägledning (möte via zoom eller telefon)

 
0

Allmän vägledning passar dig som vill börja studera men kanske känner dig osäker på inriktning/område/ämne. Vi vänder oss både till dig som aldrig studerat tidigare och till dig som vill byta inriktning på studier eller karriär.

Om du har en fråga som inte kräver ett bokat samtal, skicka ett mejl till studievagledning@kau.se

Allmän vägledning (möte på plats på universitetet)

 
0

Allmän vägledning passar dig som vill börja studera men kanske känner dig osäker på inriktning/område/ämne. Vi vänder oss både till dig som aldrig studerat tidigare och till dig som vill byta inriktning på studier eller karriär. Detta möte sker på plats på universitetet.

Om du har en fråga som inte kräver ett bokat samtal, skicka ett mejl till studievagledning@kau.se

Studie- och karriärvägledning för Elitidrottsuniversitetet

 
0

Du som redan ingår i ett specialidrottsförbund och har frågor om dina pågående studier inom Elitidrottsuniversitetet är välkommen att boka in ett samtal för studie- och karriärvägledning.

Kartläggningssamtal Yrkeslärarprogrammet (inför Validering av särskild behörighet)

 
0

Den särskilda behörigheten beskrivs i så kallade kunskapskriterier för varje yrkesämne. Kunskapskriteriet är en beskrivning av den yrkeskompetens (reella kompetens) som sökande behöver ha för att antas till Yrkeslärarprogrammet mot det specifika yrkesämnet. De arbetsuppgifter och den reella kompetens som går att utläsa från de handlingar du lämnar in jämförs med kunskapskriteriet för de ämnen du vill få i din examen. Det är universitetet ihop med sakkunniga medbedömare som granskar de handlingar du lämnat in och jämför med behörighetskraven för antagning till Yrkeslärarprogrammet.

Stödsamtal hos kurator för studenter på MHI

 
0

Du träffar en kurator på MHI. Det kan handla om stress, oro, ångest, nedstämdhet eller annat som påverkar ditt liv och dina studier. Ett samtal är 45 min. Du kan endast boka in en (1) tid via onlinebooq, efter första samtalet bokar vi vid behov in fler tider.

Individuell handledning med specialpedagog (möte via zoom)

 
0

För dig som känner att du behöver specialpedagogisk stöd i dina studier. Stödet utformar vi tillsammans utifrån dina behov. Det kan handla om strategier för att planera dina studier, studieteknik, läs och skrivsvårigheter. Boka första mötet 45 min, så gör vi en plan för ytterligare tider utifrån dina behov.

Stödsamtal hos universitetspräst för studenter på MHI

 
0

Mötet sker via telefon eller zoom. Du träffar Cristoffer som är universitetspräst. Du kan boka samtal för att prata om sådant som handlar om exempelvis stress, psykiskt mående, relationer, studierna, alkohol & droger, existentiella frågor och mycket mer.

Studie- och karriärvägledning (möte på plats på MHI)

 
0

Du träffar Salome på plats på MHI i hennes rum i adm.korridoren.
Konstnärlig kandidat musiker, Musiklärarprogrammet, Musik- och ljudproduktion, Musik 60, Musiklinjen College samt övriga fristående kurser i musik.

Studie- och karriärvägledning (möte via zoom eller telefon)

 
0

Du bokar en tid och sedan ringer Salome ringer upp dig eller skickar en zoom-länk till dig när det är dags för möte.
Konstnärlig kandidat musiker, Musiklärarprogrammet, Musikproduktionsprogrammet, Musik 60, Musiklinjen College samt övriga fristående kurser i musik och musik- och ljudproduktion.

Stödsamtal med kurator (Karlstad)

 
0

Vi som erbjuder samtal har en grundutbildning i psykoterapi eller annan samtalsutbildning. Till oss kan du vända dig om du behöver stöd. Det kan handla om stress, oro, ångest, nedstämdhet eller annat som påverkar ditt liv och dina studier. Ett samtal är 45 min. Du kan endast boka in en (1) tid via onlinebooq, efter första samtalet bokar vi vid behov in fler tider.

Guidad stresshantering-Mind Body Centering

 
0

Jag som erbjuder guidad stresshantering är utbildad inom bland annat fysioterapi och existentiella samtal. Jag har också grundutbildning inom psykoterapi. I den guidade stresshanteringen varvar vi övningar med samtal. Samtalen kan handla om dina upplevelser av övningarna men också om dina studier eller livet i övrigt. Fokus är ökad livskvalitet, hållbarhet, att må bra som student och att öka din självmedkänsla och återhämtningsförmåga.

Individuell handledning med specialpedagog

 
0

För dig som känner att du behöver specialpedagogisk stöd i dina studier. Stödet utformar vi tillsammans utifrån dina behov. Det kan handla om strategier för att planera dina studier, studieteknik, läs och skrivsvårigheter. Boka första mötet 45 min, så gör vi en plan för ytterligare tider utifrån dina behov.

Stödsamtal hos universitetskyrkan

 
0

Du kan boka in dig för samtal om stress, ångest, relationer, sorg, svårigheter med studier, existentiella frågor, religion, ja allt du vill prata om. Vi har tystnadsplikt.Hos oss finns även möjlighet till samtalsstöd över längre tid.
Vi finns till för alla på Kau. Anställda bokar samtal via mail.

Vägledande samtal för utbytesstudier (möte på plats)

 
0

För att boka tid för vägledning kring utbytesstudier önskar vi att du först deltagit vid ett allmänt informationstillfälle om utbytesstudier måndagar kl. 12.15-13.00 och läst på www.kau.se/ut
Se kalendariet för mer information: https://www.kau.se/calendar/kau.se/calendar

Vägledande samtal för utbytesstudier (digitalt möte)

 
0

För att boka tid för vägledning kring utbytesstudier önskar vi att du först deltagit vid ett allmänt informationstillfälle om utbytesstudier måndagar kl. 12.15-13.00 och läst på www.kau.se/ut
Se kalendariet för mer information: https://www.kau.se/calendar/kau.se/calendar

Vägledande samtal för utlandspraktik (möte på plats)

 
0

För att boka tid för vägledning kring utlandspraktik önskar vi att du först deltagit vid ett allmänt informationstillfälle om utbytesstudier måndagar 12.15-13.00 via Zoom och läst på www.kau.se/ut
Länk till Zoominformationen finner du i kalendariet: https://www.kau.se/calendar/kau.se/calendar

Vägledande samtal för utlandspraktik (digitalt möte)

 
0

För att boka tid för vägledning kring utlandspraktik önskar vi att du först deltagit vid ett allmänt informationstillfälle om utbytesstudier måndagar 12.15-13.00 via Zoom och läst på www.kau.se/ut
Länk till Zoominformationen finner du i kalendariet: https://www.kau.se/calendar/kau.se/calendar

Arbetslivsfrågor och karriär (möte på plats eller via zoom)

 
0

Hos oss kan du få hjälp med gransking av CV och personlig brev.
Vi kan också vara bollplank vid frågor kring praktik och examensarbete.
Boka gärna en tid hos oss så hjälper vi dig vidare.

Arbetslivsfrågor och karriär (zoom-möte)

 
0

Hos oss kan du få hjälp med gransking av CV och personlig brev.
Vi kan också vara bollplank vid frågor kring praktik och examensarbete.
Boka gärna en tid hos oss så hjälper vi dig vidare.

Välj medarbetare

Steg

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: