Karlstads universitet

Alla möten sker för tillfället via telefon eller video.
Alla möten sker för tillfället via telefon eller video. Kundlogin
Välkommen att boka en tid!
När du har bokat får du ett bekräftelsemejl om du har angett en fungerande mejladress. Dagen innan din bokade tid får du också en påminnelse. Om du inte kan eller vill ha tiden så behöver du avboka. För att avboka eller hantera dina bokningar, klicka Kundlogin.

Välj service

Steg 1

VÄGLEDNING PROGRAM, Just nu enbart via telefon eller video

VÄGLEDNING KURSER, Just nu enbart via telefon eller video

RIKTAT PEDAGOGISKT STÖD, Just nu enbart via telefon eller video

STUDENTHÄLSAN, Just nu erbjuder vi stöd enbart via telefon eller video

KARTLÄGGNINGSSAMTAL OCH VALIDERINGSINTERVJU YRKESLÄRARPROG. (inför Validering av särskild behörighet). sker via telefon eller video

UTBYTESSTUDIER, Just nu enbart via telefon eller video

Arbetsvetenskap, avancerad nivå

 

Bastermin

 

Biologiprogrammet

 

Masterprogram i Biologi: Ekologi och naturvård

 

Civilekonomprogrammet

 

Civilingenjörsprogram

 

Energi- och miljöteknik, industriell ekonomi, maskinteknik, kemiteknik, teknisk fysik

Civilingengör datateknik

 

Civilingenjör, påbyggnadsprogram

 

Energi och miljöteknik, kemiteknik, maskinteknik, teknisk fysik

Datavetenskap, avancerad nivå

 

Fastighetsekonomprogrammet

 

Förskollärarprogrammet

 

Globala mediestudier, avancerad nivå

 

Grundlärarprogrammet

 

Grundlärarprogrammet Förskoleklass och åk 1–3 samt åk 4-6. Ange i slutet av bokningen om du vill få vägledning på Karlstads universitet eller via telefon.

Hälsa, Miljö och samhälle

 

Kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap, Hälsa, Miljö och samhälle.

Högskoleingenjör

 

Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik, inriktning husbyggnad, Elektroteknik, Energi- och miljöteknik, Innovationsteknik och design, samt Maskinteknik

Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik, 180 hp

 

Idrotts- och hälsocoach

 

Informatik, avancerad nivå

 

Internationella affärer

 

IT-design Affärssystem och ekonomi

 

IT, projektledning och affärssystem

 

IT-design Systemdesign

 

Juristprogrammet

 

Kandidatprogram i datavetenskap

 

Kandidatprogram i fysik

 

Kommunikation och PR

 

Kompletterande pedagogisk utbildning

 

Konstnärlig kandidat, Musiker

 

Kulturvetarprogrammet

 

Lantmätarprogrammet med inriktning Mät- och kartteknik

 

Läkemedelsanalys - Kandidatprogram Kemi

 

Magisterprogram i nationalekonomi 60 hp

 

Magisterprogram i Projektledning

 

Magister- masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling

 

Masterprogram i marknadsföring 120 hp

 

Masterprogram i redovisning och styrning: Master 120 hp

 

Masterprogram i Service Management: Magister 60 hp

 

Masterprogram i Service Management: Master 120 hp

 

Masterprogram i specialpedagogik

 

Master i Datavetenskap

 

Master i Informatik

 

Masterprogram med inriktning Folkhälsovetenskap

 

Matematikprogrammet

 

Medier och kommunikation

 

Inriktning: Digital medieanalys, visuell kommunikation och design

Miljö och säkerhet

 

Musiklärarprogrammet

 

Musikproduktionsprogrammet

 

Personal och Arbetsliv

 

Politicies Kandidat

 

Psykologprogrammet

 

Regionalt samhällsbyggande, avancerad nivå

 

Riskhantering i samhället

 

Samhällsanalytiker

 

Inriktning organisering

Samhällsvetenskap, avancerad nivå

 

Inriktningarna Sociologi, Socialt arbete, Statsvetenskap, Kulturgeografi och Historia

Samhällsplanerarprogrammet

 

Sjuksköterskeprogrammet

 

Skatterätt, avancerad nivå

 

Socionomprogrammet

 

Speciallärarprogrammet

 

specialicering utvecklingsstörning

Specialistsjuksköterska

 

Inriktning: Operation, Ambuland, Intensivvård, Distrikt
Ange i slutet av bokningen om du vill möte på plats eller över telefon

Tandhygienistprogrammet

 

Tekniskt-naturvetenskapligt basår

 

Turismprogrammet

 

VAL - vidareutbildning av lärare (yrkeslärare)

 

Jag kan hjälpa dig med kartläggningsstöd inför bedömning av den särskilda behörigheten som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper

Webbutvecklare

 

Yrkeslärarprogrammet

 

Ämneslärarprogrammet

 

Arbetsvetenskap

 

Biologi

 

Byggteknik

 

Dans

 

Datavetenskap

 

Elektroteknik

 

Engelska

 

Folkhälsovetenskap

 

Fysik

 

Företagsekonomi

 

Genusvetenskap

 

Geomatik

 

Historia

 

Idrottsvetenskap

 

Informatik

 

Interkultur

 

Kemi

 

Konst- och bildgestaltning

 

Kulturgeografi

 

Kulturstudier

 

Litteraturvetenskap

 

Medicinsk vetenskap

 

Medie- och kommunikationsvetenskap

 

Risk- och miljöstudier

 

Musik

 

Musik- och ljudproduktion

 

Nationalekonomi

 

Omvårdnad

 

Pedagogiskt arbete

 

Projektledning

 

Psykologi

 

Religionsvetenskap

 

Riskhantering

 

Rättsvetenskap

 

Samhällskunskap

 

Socialt arbete

 

Sociologi

 

Spanska

 

Specialpedagogik

 

Statistik

 

Statsvetenskap

 

Svenska språket och/eller Svenska som andra språk

 

Turismvetenskap

 

Riktat pedagogiskt stöd

 

För dig som har en dokumenterad funktionsnedsättning. Om möjligt, ta med ditt intyg till första besöket. Vid frågor, maila gärna studentstod@kau.se

Stödsamtal via telefon (för Karlstad)

 

Vi som erbjuder samtal har en grundutbildning i psykoterapi eller annan samtalsutbildning. Till oss kan du vända dig om du behöver stöd. Det kan handla om stress, oro, ångest, nedstämdhet eller annat som påverkar ditt liv och dina studier. Ett samtal är 45 min. Du kan endast boka in en (1) tid via onlinebooq, efter första samtalet bokar vi vid behov in fler tider.

Stödsamtal via video (för Karlstad)

 

Länken till samtalet kommer till din e-postadress.
Vi som erbjuder samtal har en grundutbildning i psykoterapi eller annan samtalsutbildning. Till oss kan du vända dig om du behöver stöd. Det kan handla om stress, oro, ångest, nedstämdhet eller annat som påverkar ditt liv och dina studier. Ett samtal är 45 min. Du kan endast boka in en (1) tid via onlinebooq, efter första samtalet bokar vi vid behov in fler tider.

Stödsamtal via telefon (för Musikhögskolan Ingesund)

 

Vi som erbjuder samtal har en grundutbildning i psykoterapi eller annan samtalsutbildning. Till oss kan du vända dig om du behöver stöd. Det kan handla om stress, oro, ångest, nedstämdhet eller annat som påverkar ditt liv och dina studier. Ett samtal är 45 min. Du kan endast boka in en (1) tid via onlinebooq, efter första samtalet bokar vi vid behov in fler tider.

Mira är kurator på Ingesund, mejladress: mira.fielding@kau.se mobil: 0724-515004
Cristoffer är universitetspräst på Ingesund, mejladress: cristoffer.forssander@kau.se

Stödsamtal via video (för Musikhögskolan Ingesund)

 

Vi som erbjuder samtal har en grundutbildning i psykoterapi eller annan samtalsutbildning. Till oss kan du vända dig om du behöver stöd. Det kan handla om stress, oro, ångest, nedstämdhet eller annat som påverkar ditt liv och dina studier. Ett samtal är 45 min. Du kan endast boka in en (1) tid via onlinebooq, efter första samtalet bokar vi vid behov in fler tider.

Mira är kurator på Ingesund, mejladress: mira.fielding@kau.se mobil: 0724-515004
Cristoffer är universitetspräst på Ingesund, mejladress: cristoffer.forssander@kau.se

Sömnskola

 

Du kan boka tid om du har problem med insomni, vilket innebär att du under minst en månads tid har haft något eller några av följande besvär och att du fungerar sämre på dagarna:
-Du har svårt att somna på kvällen.
-Du vaknar upp flera gånger under natten.
-Du vaknar upp för tidigt på morgonen.
-Du känner dig inte utvilad när du är vaken.
Samtalet är 45 min och efter det ser vi på ifall sömnskola är något som passar dig. Du kan även boka tid för generella funderingar kring sömn och sömnbesvär.
(only possible in Swedish)

Mind Body Centering – guidad stresshantering

 

Med kroppen och andningen som utgångspunkt utforskar vi och stärker den friska kärnan inom dig. Genom enkla guidade övningar hämtade från yoga, Basal Kroppskännedom, mindfulness och Compassionfokuserad terapi arbetar vi med att reglera din spänningsbalans vilket kan öppna upp för att stärka kroppsliga, känslomässiga och mentala resurser.
Vi ökar lugn, trygghet, närvaro, centrering och stabilitet.
Vi minskar på spänningar, oro och stress.

Hälsocoachande samtal

 

Samtalet kretsar kring livsstil och levnadsvanor och riktar in sig på att hjälpa till med motivation, inspiration och vägledning för att hitta balans mellan kost, motion, sömn/vila och studierna. Du kan endast boka in en (1) tid via onlinebooq, efter första samtalet bokar vi vid behov in fler tider.

Hälsocoachande samtal (för Musikhögskolan Ingesund)

 

Samtalet kretsar kring livsstil och levnadsvanor och riktar in sig på att hjälpa till med motivation, inspiration och vägledning för att hitta balans mellan kost, motion, sömn/vila och studierna. Du kan endast boka in en (1) tid via onlinebooq, efter första samtalet bokar vi vid behov in fler tider.

Lika villkor

 

Kartläggningssamtal Yrkeslärarprogrammet (inför Validering av särskild behörighet)

 

Den särskilda behörigheten beskrivs i så kallade kunskapskriterier för varje yrkesämne. Kunskapskriteriet är en beskrivning av den yrkeskompetens (reella kompetens) som sökande behöver ha för att antas till Yrkeslärarprogrammet mot det specifika yrkesämnet. De arbetsuppgifter och den reella kompetens som går att utläsa från de handlingar du lämnar in jämförs med kunskapskriteriet för de ämnen du vill få i din examen. Det är universitetet ihop med sakkunniga medbedömare som granskar de handlingar du lämnat in och jämför med behörighetskraven för antagning till Yrkeslärarprogrammet.

Vägledande samtal via telefon för utbytesstudier

 

För att boka tid för vägledning kring utbytesstudier önskar vi att du först deltagit vid ett allmänt informationstillfälle om utbytesstudier måndagar 12.15-13.00 via Zoom och läst på www.kau.se/ut
Länk till Zoominformationen finner du i kalendariet: https://www.kau.se/calendar/kau.se/calendar

Vägledande samtal via zoom för utbytesstudier

 

Du kommer att får en länk till zoom-mötet på den mejladress du anger.
För att boka tid för vägledning kring utbytesstudier önskar vi att du först deltagit vid ett allmänt informationstillfälle om utbytesstudier måndagar 12.15-13.00 via Zoom och läst på www.kau.se/ut
Länk till Zoominformationen finner du i kalendariet: https://www.kau.se/calendar/kau.se/calendar

Välj medarbetare

Steg

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: