Välkommen till Karlstads universitets bokningssajt!

Vill du boka tid med en studie- och karriärvägledare, samordnare för särskilt pedagogiskt stöd, boka samtal på Studenthälsan/Universitetskyrkan eller gå en kurs för personlig utveckling? Då har du kommit rätt.

När du har bokat en tid får du ett bekräftelsemejl om du har angett en fungerande mejladress. Dagen innan din bokade samtalstid får du också en påminnelse. Om du inte kan eller vill ha tiden så behöver du avboka då vi har studenter som står i kö för samtal.

För att avboka eller hantera dina bokningar, klicka Kundlogin.

OBS! Tänk på att inte uppge känslig information via bokningssystemet.

Vi ses!

Välj service

Steg 1

Allmän vägledning

Vägledning program

Vägledning kurser

Webb- vägledning

Särskilt pedagogiskt stöd

Samtalsstöd

Kurs- verksamhet

Allmän vägledning

 

Allmän vägledning passar dig som vill börja studera men kanske känner dig osäker på inriktning/område. Vi vänder oss både till dig som aldrig studerat tidigare och till dig som vill byta inriktning på studier eller karriär.

Om du har en fråga som inte kräver ett bokat samtal, skicka ett mejl till studievagledning@kau.se eller kom på drop-in måndag till torsdag klockan 13.00-14.00 i rum 3B 344A

Arbetsvetenskap, avancerad nivå

 

Bastermin

 

Biologiprogrammet

 

Biologi, avancerad nivå

 

Biovetenskapligt program

 

Bred ingång, Biomedicinsk analytiker, Receptarie

Civilekonomprogrammet

 

Civilingenjörsprogram

 

Datateknik, energi- och miljöteknik, industriell ekonomi, maskinteknik, kemiteknik, teknisk fysik

Civilingenjör, påbyggnadsprogram

 

Energi och miljöteknik, kemiteknik, maskinteknik, teknisk fysik

Collegeåret

 

Datavetenskap,avancerad nivå

 

Dataingenjör

 

Danspedagogprogrammet

 

Fastighetsekonomprogrammet

 

Fysik kandidatprogram

 

Företagsekonomi, avancerad nivå

 

Marknadsföring

Företagsekonomi, avancerad nivå

 

Service Management, Redovisning och styrning

Förskollärarprogrammet

 

Ange i slutet av bokningen om du önskar bli uppringd

Globala mediestudier, avancerad nivå

 

Grundlärarprogrammet

 

Grundlärarprogrammet Förskoleklass och åk 1–3 samt åk 4-6. Ange i slutet av bokningen om du vill få vägledning på Karlstads universitet eller via telefon.

Hälsovetenskap, avancerad nivå

 

Ange i slutet av bokningen om du vill möte på plats eller över telefon

Högskoleingenjörsprogram

 

Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik, inriktning husbyggnad, Elektroteknik, Energi- och miljöteknik, Innovationsteknik och design, Lantmäteriteknik och geografisk IT samt Maskinteknik

Idrottsvetenskapligt program

 

Inriktning idrottscoaching

Kommunikation och PR

 

Informatik, avancerad nivå

 

Internationella affärer

 

IT, projektledning och affärssystem

 

IT-design

 

Inriktningarna: Bred ingång, Affärssystem & ekonomi, Programvarudesign och Systemdesign

Juridikprogrammet

 

Kompletterande pedagogisk utbildning

 

Konstnärlig kandidat, Musiker

 

Kulturvetarprogrammet

 

Lantmätarprogrammet med inriktning Mät- och kartteknik

 

Lärarlyftet

 

Boka tid här för samtal om validering

Matematikprogrammet

 

Medier och kommunikation

 

Inriktning: Digital medieanalys, visuell kommunikation och design

Miljö och säkerhet

 

Musiklärarprogrammet

 

Mät- och kartteknikprogrammet

 

Nationalekonomi, avancerad nivå

 

Personal och Arbetsliv

 

Politicies Kandidat

 

Projektledning, avancerad nivå

 

Psykologprogrammet

 

Regionalt samhällsbyggande, avancerad nivå

 

Riskhantering i samhället

 

Rättsvetenskapligt program

 

Inriktningar Affärsjuridik och Offentlig rätt

Rättsvetenskap magister

 

Inriktningarna: Affärsjuridik, arbetsrätt, offentligrätt och skatterätt

Samhällsanalytiker

 

Inriktning organisering

Samhällsvetenskap, avancerad nivå

 

Inriktningarna Sociologi, Socialt arbete, Statsvetenskap, Kulturgeografi och Historia

Samhällsplanerarprogrammet

 

Sjuksköterskeprogrammet

 

Skatterätt, avancerad nivå

 

Socionomprogrammet

 

Speciallärarprogram

 

Inriktning: Utvecklingsstörning

Specialistsjuksköterska

 

Inriktning: Operation, Ambuland, Intensivvård, Distrikt
Ange i slutet av bokningen om du vill möte på plats eller över telefon

Tandhygienistprogrammet

 

Tekniskt - naturvetenskapligt basår

 

Turismprogrammet

 

Utbildningsledning och skolutveckling, avancerad nivå

 

VAL - Vidareutbildning av lärare

 

VAL - vidareutbildning av lärare (yrkeslärare)

 

Jag kan hjälpa dig med kartläggningsstöd inför bedömning av den särskilda behörigheten som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper

Webb och Multimedia

 

Yrkeslärarprogrammet

 

Ange i slutet av bokningen om du önskar telefonmöte eller möte på campus.

Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan

 

Arbetsvetenskap

 

Biologi

 

Byggteknik

 

Dans

 

Datavetenskap

 

Elektroteknik

 

Energi- och miljösystem

 

Filmvetenskap

 

Folkhälsovetenskap

 

Fysik

 

Företagsekonomi

 

Genusvetenskap

 

Geografi

 

Geomatik

 

Historia

 

Idrottsvetenskap

 

Informatik

 

Interkultur

 

Kemi

 

Kemiteknik

 

Konst- och bildgestaltning

 

Kulturgeografi

 

Kulturstudier

 

Maskin- och materialteknik

 

Medicinsk vetenskap

 

Matematik

 

Medie- och kommunikationsvetenskap

 

Miljövetenskap

 

Musik

 

Musik- och ljudproduktion

 

Nationalekonomi

 

Omvårdnad

 

Pedagogiskt arbete

 

Projektledning

 

Psykologi

 

Religionsvetenskap

 

Riskhantering

 

Rättsvetenskap

 

Samhällsvetenskap

 

Socialt arbete

 

Sociologi

 

Specialpedagogik

 

Statistik

 

Statsvetenskap

 

Språkstudier

 

Engelska, Litteraturvetenskap, Spanska, Svenska språket, Svenska som andraspråk

Turismvetenskap

 

Kemiteknik

 

Förskollärarprogrammet - via webb

 

Via Adobe connect har du möjlighet att få möta en studie- och karriärvägledare online.

Yrkeslärarprogrammet

 

Ange i slutet av bokningen om du önskar telefonmöte eller möte på campus.

Särskilt pedagogiskt stöd Campus Karlstad

 

För dig som har en dokumenterad funktionsnedsättning. Om möjligt, ta med ditt intyg till första besöket. Vid frågor, maila gärna funka@kau.se .

Särskilt pedagogiskt stöd, Musikhögskolan Ingesund i Arvika

 

För dig som har en dokumenterad funktionsnedsättning. Om möjligt, ta med ditt intyg till första besöket. Vid frågor, maila gärna funka@kau.se eller direkt till salome.persson@mhi.kau.se

Samtal, Campus Karlstad

 

Vi som erbjuder samtal har en grundutbildning i psykoterapi eller annan samtalsutbildning. Till oss kan du vända dig om du behöver stöd. Det kan handla om stress, oro, ångest, nedstämdhet eller annat som påverkar ditt liv och dina studier. Ett samtal är 45 min.

Samtal, Campus Arvika

 

Vi som erbjuder samtal har en grundutbildning i psykoterapi eller annan samtalsutbildning. Till oss kan du vända dig om du behöver stöd. Det kan handla om stress, oro, ångest, nedstämdhet eller annat som påverkar ditt liv och dina studier.

Hälsocoachande samtal

 

Samtalet kretsar kring livsstil och levnadsvanor och riktar in sig på att hjälpa till med motivation, inspiration och vägledning för att hitta balans mellan kost, motion, sömn/vila och studierna.

Besöket kan mynna ut i ett eller flera återbesök eller så tittar vi på andra möjliga vägar för dig att få stöd i din situation.

Kostrådgivning

 

Det är inte ovanligt att som student "slarva med maten". Tidspress, stress, ont om pengar och fokus på annat är vanliga orsaker till detta. Det är lätt att hellre fokuserar på studier, socialt umgänge och intressen än på vad man stoppar i sig men har du tänkt på att du genom att äta hälsosamt kanske kan få mer ork och energi över för annat?
Du kan boka kostrådgivning på Studenthälsan ifall du önskar hjälp med att skapa hållbara kostvanor. Långsiktiga lösningar som utgår ifrån att mat betyder energi och energi behöver vi för att kunna leva livet och må bra.

Forumspel

 

Forumspel ger en praktisk möjlighet att få träna sig inför livets val- och konfliktsituationer, analysera olika former av makt och hitta vägar ur utsatthet och förtryck.
Vi erbjuder 2 tillfällen under våren. Kom på en eller båda!
5/10 och 30/11
kl. 15.00-18.00, 3C304 Studenthälsan

Välj medarbetare

Steg

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: